Zpět do obchodu

Registrace

Projekt komerční budovy ČESKÉ BUDĚJOVICE, Husova-Otavská

Projekt obchodní zóny v ČESKÉM VRBNÉM - OBCHODNÍ ZÓNA GLOBUS České Budějovice, jsme realizovali v letech 2007-2009, obsahem projektu byl koncept obchodní zóny s řešením jednoduchého přízemního objektu sevřeného půdorysu, který byl situován v severovýchodním sektoru řešeného území. Technický, racionální charakter obchodní haly byl zdůrazněn standardním kovovým obvodovým pláštěm, odpovídající současné komerční architektuře a zástavbě v dané lokalitě.  Hlavní celoprosklené fasády se zdůrazněným portálem hlavního vstupu do objetu orientovány jižně a východně podél přiléhajících komunikací. Na fasádách přípravy pro reklamní prvky a horizontální markýzy a žaluzie proti oslunění. Byla vyřešena kompletní dopravní obslužnost včetně zásobování, které bylo umístěno ze strany západní, a bylo řešeno i pro občasné příjezdy kamionů. Projekt byl úspěšně doveden až do fáze územního rozhodnutí a následně prodán.

Základní údaje:

  • Město: České Budějovice
  • Adresa: Husova-Otavská
  • Celkové plochy k pronájmu: 2 700 m2
  • Parkoviště: u budovy 25 místČB_jpg_so_PER

ČB_jpg_pohledy

ČB_jpg_ax_celek

ČB_jpg_SITUACE

Zpět do obchodu